Teaching staff

Grono Pedagogiczne

Teaching staff


Headmaster
Janusz Czekajowski

Polish
Justyna Musiał
Joanna Menduś
Beata Kwiatkowska

English
Małgorzata Filar
Anna Arciszewska

German
Lidia Czaja
Magdalena Michalczyk

Art
Janusz Czekajowski

History
Alicja Stodolak
Joanna Menduś

Social Studies
Alicja Stodolak
Joanna Menduś


Mathematics
Maria Wójcik
Małgorzata Żurowska

Information Technology
Marzena Biedroń

Physics
Maria Spisak

Chemistry
Paweł Zych

Biology
Mirosława Opalińska

Geography
Grażyna Wrona
Krzysztof Winiarski

Religious Education
Ks. Piotr Gnat

Physical Education
Roman Cierpiał
Jerzy Górka
Krzysztof Niemiec

Technology
Marzena Biedroń

Library
Beata Godek