Pedagog

Pedagog – mgr Anna Wałach.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

DZIEŃ GODZINY PRACY
WTOREK 10.00 – 13.30
ŚRODA 11.00 – 14.00
PIĄTEK 10.00 – 13.30

 

Dane o kompetencji zawodowej pracownika:

  1. Ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
  2. Studia Podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej
  3. Dodatkowo ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne m.in.:
  • Integracja Sensoryczna – certyfikat terapeuty SI;
  • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych;
  • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block – (cykl szkoleń)
  • Metoda Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni;
  • Efektywne formy i metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce;
  • Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym;
  • Interwencja kryzysowa wobec dzieci.

kontakt tel.: (17) 2777014