Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły proponuje następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum Publicznym nr 1 we Frysztaku w roku szkolnym 2016/2017:

Lp. DZIEŃ UWAGI
1 19.04.2017r.
20.04.2017r.
21.04.2017r.
Dni egzaminu gimnazjalnego
2 31.10.2017r. Dzień przed dniem ustawowo wolnym
3 02.05.2017r. Dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi
4 16.06.2017r. Dzień po Święcie – dniu ustawowo wolnym