Samorząd

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016/2017

 

Przewodniczący: Jakub Godek

Z-ca przewodniczącej: Łucja Szopa

Sekretarz: Kornelia Pająk

Skarbnik: Dominika Mikuszewska

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI:

Sportowa: Konrad Piekoś

Kulturalno-rozrywkowa: Kamila Wojnarowska

Plastyczna: Zuzanna Chmielowska

Porządkowa: Paulina Król