Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe wyrównujące i rozwijające

w roku szk. 2015/2016

Przedmiot Nazwisko nauczyciela Czas zajęć, rodzaj zajęć
matematyka M. Wójcik środa – godz.7.00 (+)czwartek – godz.7.10 (-)
matematyka P. Żurowska – Błoniarz piątek – godz.7.10 (+)środa – l.7 (-)
chemia P. Zych poniedziałek godz.7.15 klasa 3 (+)wtorek godz.7.15 (-)czwartek godz.7.15 klasa 2 (+)
j. niemiecki L. Czaja piątek l.8 (+)środa godz.7.00 (-)
j. niemiecki A.Kuternoga-Witalec środa – l.7 (+)środa godz.7.00 (-)
historia J. Menduś wtorek godz.7.00 (+)czwartek godz.7.00 (-)
geografia K. Winiarski wtorek – l.8 (+)czwartek – l.8 (-)
j. polski J. Musiał poniedziałek godz.7.00 (+)wtorek godz.7.00 (-)
j. polski B. Kwiatkowska poniedziałek godz.7.00 (+)środa godz.700 lub l.8 (-)
fizyka M.Spisak wtorek godz.7.10 (+)
j. angielski M. Filar wtorek godz.7.15 (+)środa godz.7.15 (-)
j. angielski A.Arciszewska wtorek l.7 (+)piątek l.7 (-)
historia, wos A. Stodolak czwartek l.8 (-)
biologia M. Opalińska wtorek godz.7.10 (+)piątek l.8 (-)
informatyka M. Biedroń poniedziałek l.8 (-)środa l.8 (+)
 wych.fiz.  J.Górka  środa godz.14.30 – 16.00 (+)
 wych.fiz.  K.Niemiec  czwartek godz.14.30 – 16.00 (+)
 wych.fiz.  R.Cierpiał  środa godz.13.25 (+)

(+) zajęcia rozwijające

(-) zajęcia wyrównujące